informacje

1 Września 2006

Wystartowała oficjalna strona projektu Księga Gości by Tomasz Czwarno.

1 Października 2006

Nowa wersja księgi - Ksiega Gości 3.0 admin by Tomasz Czwarno.

czy wiesz?

W sekcji HOWTO dowiesz się jak dostosować Księgę Gości by Tomasz Czwarno do własnej witryny.

howto

Kilka wskazówek na temat konfiguracji i personalizacji
Księgi Gości 3.0 admin by Tomasz Czwarno

1. Najprostrza konfiguracja
2. Zmiana kolorów
3. Zmiana wielkości linii, obramowania oraz liter
4. Zmiana nazw pól formularza
5. Zmiana nazw przycisków
6. Zmiana tekstów komunikatów
7. Ustawienia szerokości
8. Konfiguracja wpisów
9. Konfiguracja powiadomien przez email


1. Najprostrza konfiguracjapowrót


Należy pamiętać o ścieżkach dostępu do pliku z biblioteką i pliku w którym będą zapisywane wpisy. Ścieżka może być względna lub bezwzględna. Bezwzględna wskazuje dokładną lokalizację pliku na dysku twardym serwera www, natomiast wzgledna zależy od tego gdzie jest odpalony skrypt. Zakładając, że plik z biblioteką (ksiega.php) i wpisami (wpisy.txt) leży w tym samym katalogu co index.php i admin.php można użyć zawartej w tym opisie konfiguracji - konfiguracja ze ścieżko wzgledną.

Wersja do zamieszczenia w pliku na stronie index.php
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");

// Tworzenie obiektu klasy ksiega_gosci.
// Określenie lokalizacji pliku z wpisami wpisy.txt
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");

// Ustawienie zabezpieczenia przed odświerzaniem strony po
// dodaniu wpisu. Wywołanie tej metody powinno być zrobione
// przed wyswietleniem na stronie jakichkolwiek informacji.
$ksiega->setCookieLock();

// Wyswietlenie okna formularza
$ksiega->formularz();

// Wyświetlenie wpisów
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------
Wersja dostępna w pliku dla administratora admin.php
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");

// Tworzenie obiektu klasy ksiega_gosci.
// Określenie lokalizacji pliku z wpisami wpisy.txt
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");

// Ustawienie zabezpieczenia przed odświerzaniem strony po
// dodaniu wpisu. Wywołanie tej metody powinno być zrobione
// przed wyswietleniem na stronie jakichkolwiek informacji.
$ksiega->setCookieLock();

// Wyswietlenie okna formularza i wpisów z opcjami dla administratora
$ksiega->admin();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------
Należy również pamiętać o prawach do zapisu i odczytu wpisów z pliku z wpisami. W systemie Linux: rw-rw-rw (666). W Linuxie mozna zmienić uprawnienia za pomocą polecenia wywołanego w shellu: chmod 666 wpisy.txt. Natomiast w systemie Windows: atrybut pliku z wpisami 'Tylko do odczytu' nie powinien być zaznaczony.


2. Zmiana kolorówpowrót

// Kolor tabeli formularza oraz tabeli z wpisami. Domyślnie kolor tła strony.
$ksiega->kolor = red; admin.php

// Kolor lini oddzielającej wpisy w tabeli z wpisami. Domyślnie: black.
$ksiega->kolor_lini = red; admin.php

// Kolor liter pola "AUTHOR" w tabeli z wpisami. Domyślnie: black.
$ksiega->kolor_liter_a = red; admin.php

// Kolor liter pola "WWW" w tabeli z wpisami. Domyślnie: black.
$ksiega->kolor_liter_w = red; admin.php

// Kolor liter pola "NOTE" w tabeli z wpisami. Domyślnie: black.
$ksiega->kolor_liter_n = red; admin.php

// Kolor liter pola z datą w tabeli z wpisami. Domyślnie: black.
$ksiega->kolor_liter_d = red; admin.php

// Kolor liter pola "GG" w tabeli z wpisami. Domyślnie: black.
$ksiega->kolor_liter_g = red; admin.php

// Kolor liter pola Usuń i Edytuj w tabeli z wpisami. Domyślnie: black.
$ksiega->kolor_liter_ue = red; admin.php
-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->kolor_liter_n = red;

$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------


3. Zmiana wielkości linii, obramowania oraz literpowrót

// Grubość lini oddzielającej wpisy w tabeli z wpisami. Domyślnie: 1.
$ksiega->wielkosc_lini = 3; admin.php

// Grubość obramowania. Domyślnie: 0.
$ksiega->obramowanie = 3; admin.php

// Wielkość liter pola "AUTHOR" tabeli z wpisami. Domyślnie: 3.
$ksiega->wielkosc_liter_a = 1; admin.php

// Wielkość liter pola "WWW" w tabeli z wpisami. Domyślnie: 3.
$ksiega->wielkosc_liter_w = 1; admin.php

// Wielkość liter pola "NOTE" w tabeli z wpisami. Domyślnie: 3.
$ksiega->wielkosc_liter_n = 1; admin.php

// Wielkość liter pola z datą w tabeli z wpisami. Domyślnie: 2.
$ksiega->wielkosc_liter_d = 1; admin.php

// Wielkość liter pola "GG" tabeli z wpisami. Domyślnie: 3.
$ksiega->wielkosc_liter_g = 1; admin.php

// Wielkość liter pola Usuń i Edytuj w tabeli z wpisami. Domyślnie: 3.
$ksiega->wielkosc_liter_ue = 1; admin.php
-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->wielkosc_liter_n = 3;

$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------


4. Zmiana nazw pól formularzapowrót

$ksiega->FIELD[0] = "AUTHOR";
$ksiega->FIELD[1] = "EMAIL";
$ksiega->FIELD[2] = "WWW";
$ksiega->FIELD[3] = "GG";
$ksiega->FIELD[4] = "NOTE";

-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->FIELD[1] = "Twój email";

$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------


5. Zmiana nazw przyciskówpowrót

$ksiega->NAVIGATION[0] = "FIRST";
$ksiega->NAVIGATION[1] = "PRIV";
$ksiega->NAVIGATION[2] = "NEXT";
$ksiega->NAVIGATION[3] = "LAST";
$ksiega->NAVIGATION[4] = "EDIT";
$ksiega->NAVIGATION[5] = "DEL";
$ksiega->NAVIGATION[6] = "ADD";
$ksiega->NAVIGATION[7] = "EDIT SAVE";
$ksiega->NAVIGATION[8] = "RESET";

// Możliwe jest podanie zamiast nazwy przycisku, linku do obrazka
$ksiega->NAVIGATION[4] = "<img src=edit.gif>";
-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->NAVIGATION[6] = "Dodaj wpis";

$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------


6. Zmiana tekstów komunikatówpowrót

$ksiega->COMMENTS[0] = "* Pola obowiązkowe.";
$ksiega->COMMENTS[1] = "Brak wypełnionych pól obowiązkowych.";
$ksiega->COMMENTS[2] = "Wpis dodany.";
$ksiega->COMMENTS[3] = "Wpis zmieniony.";
$ksiega->COMMENTS[4] = "Wpis usunięty.";
$ksiega->COMMENTS[5] = "Strona ponownie odświerzona !!!";
$ksiega->COMMENTS[6] = "Czy usunąć ten wpis na 100% ?";
$ksiega->COMMENTS[8] = "Wprowadzono zbyt dużo znaków !";
$ksiega->COMMENTS[9] = "Limit znaków - ";
$ksiega->COMMENTS[10] = "Edycja wpisu.";
$ksiega->COMMENTS[11] = "Czy dodać wpis jako nowy ?";

// Tekst komunikatu, wstawiający dynamicznie zamiast napisu:
// <%PAGE%> - numer strony
// <%PAGECOUNT%> - ilość stron
// <%NOTECOUNT%> - ilość wpisów
$ksiega->COMMENTS[7] =
"Strona <b><%PAGE%></b> z <b><%PAGECOUNT%></b>.
Liczba wpisów: <b><%NOTECOUNT%></b>.";

-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->COMMENTS[2] = "Wpis został dodany. Dzięki.";

$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------


7. Ustawienia szerokościpowrót

// Szerokość skryptu na stronie - formularze i listy wpisów.
// Domyślnie: 800 pikseli.
$ksiega->szerokosc = 500; admin.php

// Szerokość opisu formularza. Domyślnie: 200.
$ksiega->szerokosc_form = 100; admin.php

// Szerokość opisu wpisu. Domyślnie: 100.
$ksiega->szerokosc_note = 50; admin.php

// Szerokość opisu formularza. Domyślnie: 300.
// Szerokość komórki dla komunikatu $ksiega->COMMENTS[7]
$ksiega->szerokosc_navi = 100; admin.php
-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->szerokosc = 500;

$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------


8. Konfiguracja wpisówpowrót

// Maksymalna ilość znaków we wpisie. Domyślnie 250.
$ksiega->maxsize = 100; admin.php

// Ilość wpisów na stronie. Domyślnie: 10.
$ksiega->note_jump = 1; admin.php
-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->note_jump = 5;

$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------


9. Konfiguracja powiadomień przez email - wersja 3.1powrót

// Wskazanie pliku w którym w osobnej linii jest email, na który ma wyjść nowy wpis.
$ksiega->setEmails("subskrypcja.txt");

// Teksty używane w emailu.
$ksiega->SUB[0] = "Nowy wpis w Ksiedze Gości by Tomasz Czwarno"; - temat wiadomosci
$ksiega->SUB[1] = "Dodano nowy wpis w Ksiedze Gości by Tomasz Czwarno"; - nagłówek wiadomosci

-----------------------------------------------------------------------------------
Przykład:
-----------------------------------------------------------------------------------
<?php
include("ksiega.php");
$ksiega = new ksiega_gosci("wpisy.txt");
$ksiega->setCookieLock();

$ksiega->setEmails("subskrypcja.txt");

$ksiega->SUB[0] = "Nowy wpis w Ksiedze Gości by Tomasz Czwarno";
$ksiega->SUB[1] = "Dodano nowy wpis w Ksiedze Gości by Tomasz Czwarno";
$ksiega->formularz();
$ksiega->wypisz();
?>
-----------------------------------------------------------------------------------